創作內容

3 GP

Lillie-Ane - Forklar Farge 全專輯歌詞

作者:拉提沃│2007-10-07 14:15:03│贊助:0│人氣:714

Meg Selv

Myself
自我

JEG KOM ALENE INN I VERDEN
I came alone into the world
我獨自來到這個世上
UTEN SKYLD OG SKAM.
Without guilt and shame.
沒有帶著罪惡和羞恥,
ET HAV AV LYSE OG STERKE HENDER
A sea of light and strong hands
一道海光和一雙強壯的手
FØRTE MEG FRAM.
Made me foward.
使我前進。

*
TENK AT JEG ER BARE MEG
Think that I am only me
想著我是唯一
OG INGEN ANDRE.
And no other.
沒有他人,
HELT ALENE MED MEG SELV
All alone with myself
總是獨自一人
MÅ JEG VANDRE.
I must walk.
我一定得走。


JEG SUGDE TIL MEG ALT JEG KUNNE,
I sucked to me all I could,
我盡我所能唾棄自我,
MEN FIKK ALDRI NOK.
but never feel enough.
但從未感到滿足。
AT ALT KAN DØ OG GÅ TIL GRUNNE
All that can die and go to perish
所有事物都會死並走向滅亡
DET GA MEG ET SJOKK
It gives me a shock
這使我感到震驚

*
TENK AT JEG ER BARE MEG
Think that I am only me
想著我是唯一
OG INGEN ANDRE.
And no other.
沒有他人,
HELT ALENE MED MEG SELV
All alone with myself
總是獨自一人
MÅ JEG VANDRE.
I must walk.
我一定得走。

*
TENK AT JEG ER BARE MEG
Think that I am only me
想著我是唯一
OG INGEN ANDRE.
And no other.
沒有他人,
HELT ALENE MED MEG SELV
All alone with myself
總是獨自一人
MÅ JEG VANDRE.
I must walk.
我一定得走。


LÆRTE FOR Å BLI SELVSTENDIG
Learned to become independent
學習變得獨立
(OG) VALGTE MIN VEI.
(And) selected my way.
(與)選擇自己的路,
VISSTE AT DET VAR NØDVENDIG
Knew that it was necessary
了解到釋放自我
Å FRIGJØRE SEG.
To liberate myself.
是必要的。

*
TENK AT JEG ER BARE MEG
Think that I am only me
想著我是唯一
OG INGEN ANDRE.
And no other.
沒有他人,
HELT ALENE MED MEG SELV
All alone with myself
總是獨自一人
MÅ JEG VANDRE.
I must walk.
我一定得走。

*
TENK AT JEG ER BARE MEG
Think that I am only me
想著我是唯一
OG INGEN ANDRE.
And no other.
沒有他人,
HELT ALENE MED MEG SELV
All alone with myself
總是獨自一人
MÅ JEG VANDRE.
I must walk.
我一定得走。-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forklar Farge

Explain Color
詮釋顏色

FØLER MEG SORT
Feel my black
感受我的黑
ALT LYS ER TATT BORT
All light is taken away
所有光都被奪走
SOM EN HIMMEL SOM
As a heaven that
如同一片蒼天
VARSLER LYN OG TORDEN
Alerts lightning and thunder
預警著亮光與閃電


SÅ ER JEG HVIT
So I am white
所以我是白色
PLUTSELIG DIT
Suddenly there
突如其來
HVOR ET SNEFALL
Where an snowfall
在此處下了雪
SLETTER ALLE SPOR
Erase all tracks
清除所有蹤跡

*
KLARE FARGER I MITT SINN
Clear color in my mind
清晰的色彩浮現在我新中
EN REGNBUE FULL AV KONTRASTER.
A rainbow full of contrasts.
一道充滿對比的彩虹,
BLEKE BILDER STRØMMER INN
Bleach image streams in
漂白的圖像滲入
OG FARGES HELT AV MINE TANKER.
And colored whole of my thoughts.
將我所有的思緒上了色。


JEG VIL HA RØDT
I wanna have red
我想要紅色
VARME ALT DØDT
Heat all death
所有滾燙的屍體
SOM VIL HINDRE
That will hinder
這將阻礙
LIVET I Å NÅ MEG
Life in to reach me
生命靠近我


PÅ MIN PALETT
On my palette
在我的調色盤
FEILER JEG LETT
I fail easily
我輕易失敗
NÅR JEG BLANDER
When I mix
當我獨自一人
FARGER HELT ALENE.
Colors all alone
混和不同的顏色

*
KLARE FARGER I MITT SINN
Clear color in my mind
清晰的色彩浮現在我新中
EN REGNBUE FULL AV KONTRASTER.
A rainbow full of contrasts.
一道充滿對比的彩虹,
BLEKE BILDER STRØMMER INN
Bleach image streams in
漂白的圖像滲入
OG FARGES HELT AV MINE TANKER.
And colored whole of my thoughts.
將我所有的思緒上了色。


PÅ MIN PALETT
On my palette
在我的調色盤
BLANDER JEG LETT
I mix easily
我輕易混和
FLERE FARGER
More colors
更多的顏色
TIL EN KLAR NYANSE
To a clear shade
成了一個明確的色彩


EN FIN MELODI
A fine melody
一個美好的旋律
EN STOR SYMFORNI
A large symphony
一個大的交響樂
LØFTER TAKET OG
Lift roof and
抬起了屋頂並且
FARGELEGGER LUFTEN.
Colors the air.
將天空上了色。

*
KLARE FARGER I MITT SINN
Clear color in my mind
清晰的色彩浮現在我新中
EN REGNBUE FULL AV KONTRASTER.
A rainbow full of contrasts.
一道充滿對比的彩虹,
BLEKE BILDER STRØMMER INN
Bleach image streams in
漂白的圖像滲入
OG FARGES HELT AV MINE TANKER.
And colored whole of my thoughts.
將我所有的思緒上了色。

*
KLARE FARGER I MITT SINN
Clear color in my mind
清晰的色彩浮現在我新中
EN REGNBUE FULL AV KONTRASTER.
A rainbow full of contrasts.
一道充滿對比的彩虹,
BLEKE BILDER STRØMMER INN
Bleach image streams in
漂白的圖像滲入
OG FARGES HELT AV MINE TANKER.
And colored whole of my thoughts.
將我所有的思緒上了色。-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evig Savn

Eternal Loss
永遠的損失

JEG VAR SÅ LITEN
I was so small
我好渺小
DA DU FORSVANT I DET BLÅ
When you disappeared in the blue
當你消失在藍色之中
ALT FOR LITEN TIL Å FORSTÅ
All too small to understand
全都太渺小而無法理解
(JEG) VENTET LENGE, TÅLMODIG
(I) stayed for a long time, patient
(我)長時間等待,耐心
PÅ DITT SVAR.
On your answer.
等你的答案。
INGEN VILLE SI AT DU IKKE VAR TIL.
Nobody would say that you were not to.
沒有人會說你不這樣做。

*
DU KOMMER ALDRI
You never come
你永不再
TILBAKE TIL MEG IGJEN
Back to me again
回到我身邊
DU FINS IKKE MERE.
You exist no more.
你已不存在。


TIDEN GIKK
Time walked
時間走動著
OG DAGER BLE TIL ÅR
And days became year
而日子過了一年
SAVNET BLE TIL ET ÅPENT SÅR.
Wanted became an open wound.
渴望成了開放性傷口。
HJERTET BRANT
Heart burned
心在燃燒
VED TANKEN PÅ AT NOE VAR GALT.
At the thought on that something was wrong.
當想到有些事錯了的時候,
HÅPET BRAST DA JEG FIKK VITE ALT.
Hope bursted when I had known everything.
希望爆裂了當我了解到所有事情時。

*
DU KOMMER ALDRI
You never come
你永不再
TILBAKE TIL MEG IGJEN
Back to me again
回到我身邊
DU FINS IKKE MERE.
You exist no more.
你已不存在。


NÅ SER JEG KLART
Now I see clearly
現在我清楚看見
DU KAN IKKE HA HATT DET GODT
You can not have had it good
你無法讓它好
- OG KANSKJE KUNNE JEG FORSTÅTT.
- And maybe I can understand.
- 而我或許能了解。
INGEN MAKT
No power
沒有力量
KAN ENDRE DET SOM HAR PASSERT.
can change that has passed.
可以改變過去
JEG FORGJEVES FANTASERT.
I vainly fantasized.
我的幻想徒勞了。

*
DU KOMMER ALDRI
You never come
你永不再
TILBAKE TIL MEG IGJEN
Back to me again
回到我身邊
DU FINS IKKE MERE.
You exist no more.
你已不存在。-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det Søte Liv I

The Sweet Life I
甜蜜的生活 一

DET SØTE LIV
The sweet life
甜蜜的生活
LOKKER MEG
Lid me
覆蓋我
FRISTER MEG
Tempts me
誘惑我
TENNER MIN ILD
Lights my fire
點燃我的火


FARLIG MEN TØFFT
Dangerous but tough
危險但堅韌
GLIR JEG MED
Glide me with
與我滑翔
DET GIR MEG TRØST
That gives me comfort
那使我感到舒服
OG SLUKKER MIN TØRST
And quench my thirst
並且解除我的渴


MITT NEVROTISKE SINN
My neurotic mind
我神經質的心
STRUPER MINE SANSER
Restrict my sense
限制我的感覺
TVANG OG DISIPLIN
Force and discipline
脅迫與紀律
DREPER MINE TANKER.
Kills my thoughts
殺死了我的思緒


DET SØTE LIV
The sweet life
甜蜜的生活
PRESSER MEG
Presses me
壓榨我
DRIVER MEG
Drives me
駕馭我
TVINGER MEG MED
Forces me with
迫使我一起


DET SØTE LIV
The sweet life
甜蜜的生活
MORER MEG
Amuses me
取悅我
GLEDER MEG
Looks foward to
期待著
SMILER OG LER
Smiling and laughing
微笑與笑聲


SKJENK I MIN SJEL
Shove in my soul
鏟我的靈魂
BERUS MITT BLOD
Brush my blood
沖洗我的血液
SMIL TIL MITT SAVN
Smile to my loss
對我的損失微笑
LE MOT MIN LENGSEL
Laugh toward my longing
對我的渴望嘲笑


DET SØTE LIV
The sweet life
甜蜜的生活
(FOR) FØLGER MEG
(For) chases me
(用來)追逐我
JAGER MEG
Hunts me
獵捕我
FANGER MEG INN
Catches me in
抓住我


DET SØTE LIV
The sweet life
甜蜜的生活
BEDØVER MEG
Anesthetizes me
麻醉我
BLINDER MEG
Blind me
瞎了我
GJØR MEG HELT YR
Makes me wholly cheerful
使我整個愉快


TA AV MIN SKO
Take of my shoes
脫下我的鞋子
LØS OPP MITT BELTE
Loose up my belt
鬆開我的皮帶
NØR OPP MIN GLO
Get up my ember
拾起我的灰燼
OG LÅ MEG SMELTE
And lay me melt
並放置我融化-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det Søte Liv II

The Sweet Life II
甜蜜的生活 二KOM TIL MEG
Come to me
來到我身邊
LØFT MEG HØYT OPP - KOM
Lift me high up - come
將我舉高 - 來
KJÆRTEGN MIN KROPP
Caresses my body
愛撫我身體
DEKK MINE ARR MED BLOMSTER
Cover my scar with flowers
用花朵覆蓋我的疤痕


SEND MEG AV STED
Send me by place
將我送到一個地方
FYLL MEG MED FRED
Fill me with peace
用安祥填滿我
DEKK MINE ARR MED BLOMSTER
Cover my scar with flowers
用花朵覆蓋我的疤痕


SEND MEG AV STED
Send me by place
將我送到一個地方
FYLL MEG MED FRED
Fill me with peace
用安祥填滿我
DEKK MINE ARR MED BLOMSTER
Cover my scar with flowers
用花朵覆蓋我的疤痕


DEKK MINE ARR MED BLOMSTER
Cover my scar with flowers
用花朵覆蓋我的疤痕-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søvnløs Natt

Sleepless Night
失眠之夜

LIGGER I SENGEN
Lying in bed
躺在床上
NATTEN ER SVART, KALD OG TOM
Night is black, cold and empty
夜晚漆黑、寒冷又空虛
PRØVER Å SOVE, MEN TANKENE
Trying to sleep, but thoughts
試著睡著,但思緒
SLIPPER IKKE TAK
Escape not take
逃走了沒有接收


TITTER PÅ URET
Peeking on clock
窺視著時鐘
TIDEN GÅR SAKTE I NATT
Time goes slowly in night
時間在夜裡緩慢地動著
VENDER OG VRIR HVOR ER DU NÅ
Facing and Twisting where are you now
面向轉向你現在所在
JEG TRENGER DEG SÅ
I need you so
我需要你

*
SØVNLØS NATT
Sleepless night
失眠之夜
KUNNE DU BARE HA VÆRT HER
Could you just have been here
你可以就在這裡嗎
SØVNLØS NATT
Sleepless night
失眠之夜
DA VILLE VI VÅKE SAMMEN.
Then we would awake together.
然後我們可以一起醒來。


SØVNENS GUDINNE HAR IKKE KOMMET
Sleep godness has not come
睡眠女神沒有到來
INATT
Tonight
今晚
SELV OM JEG VIL, TRENGER, MÅ
Even if I want, need, must
即使我想要、需要、一定要
SOVE I NATT
Sleep in night
在夜晚睡著


JEG SER DET LYSNER
I see the light
我看見了光
ALT ER SOM EN EVIG DIS.
All is like an everlasting.
一切宛如永恆,
NATTEN HAR TATT MEG
Night has taken me
夜晚帶走了我
DAGEN ER NATT
Day is night
白天就是夜晚

*
SØVNLØS NATT
Sleepless night
失眠之夜
KUNNE DU BARE HA VÆRT HER
Could you just have been here
你可以就在這裡嗎
SØVNLØS NATT
Sleepless night
失眠之夜
DA VILLE VI VÅKE SAMMEN.
Then we would awake together.
然後我們可以一起醒來。


DYNA ER BLYTUNG
Duvet is leaden
羽絨被是沉重的
KROPPEN MIN LEMSTER OG STIV
My body sore and stiff
我的身體疼痛又僵硬
UTENFOR HØRER JEG FUGLENE VÅKNE TIL LIV
Outside I hear birds wake to life
在室外我聽到了鳥兒們醒來生活


SNART ER DET MORGEN
Soon is the morning
很快的早上了
BEGYNNER Å BLI DESPERAT
Starting to become desperate
開始變得絕望
UTEN EN BLUND ER JEG REDD JEG BLIR HELT RABIAT.
Without a nap I'm afraid I will become totally rabid.
沒有睡個覺我很怕我會整個陷入瘋狂。

*
SØVNLØS NATT
Sleepless night
失眠之夜
KUNNE DU BARE HA VÆRT HER
Could you just have been here
你可以就在這裡嗎
SØVNLØS NATT
Sleepless night
失眠之夜
DA VILLE VI VÅKE SAMMEN.
Then we would awake together.
然後我們可以一起醒來。

*
SØVNLØS NATT
Sleepless night
失眠之夜
DA VILLE VI VÅKE SAMMEN.
Then we would awake together.
然後我們可以一起醒來。
SØVNLØS NATT
Sleepless night
失眠之夜
DA VILLE VI VÅKE SAMMEN.
Then we would awake together.
然後我們可以一起醒來。
DA VILLE VI VÅKE SAMMEN.
Then we would awake together.
然後我們可以一起醒來。-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sleipe Svin

Sleazy Swine
低俗的豬

GÅ! FORSVINNˆ
Go! Disappear~
走!消失~
FRI MEG FRA DITT FALSKE SMIL.
Free me from your false smile.
讓我從你虛偽的笑容獲得自由,
DRA DIN VEI.
Go your way.
走你的路。
REGN IKKE MED MEG
Do not with me
別和我一起


LAMSLÅTT SER JEG DEG
Stunned see I you
傻眼了我看到你
FLØRTE MED MIN BESTE VENN
Flirt with my best friend
調戲我的最好朋友
OG JEG KJENNER
And I know
而我知道
AT HELE KROPPEN MIN BRENNER.
That whole of my body burns.
我整個身體在燃燒,
A SOM JEG BRENNER.
A that I burn.
我在燃燒。


HVIS JEG KUNNE SÅ VILLE JEG
If I could then I would
如果我可以我想
SYNKE I JORDA OG BLI TIL EN STEIN.
Sink in the earth and become a stone.
潛入地球變成一顆石頭,
DRØMMER ER BARE SKRIFT I SAND.
Dreams are only written in sand.
夢想只被寫入沙子裡,
ALDRI MER VIL JEG BLI DIN.
Never more will I be yours.
我不會再成為你的人。

*
SLEIPE SVIN
Sleazy Swine
低俗的豬
DU MÅ'KKE TRU AT DU KAN
You must trust that you can
你一定相信你可以
TVINGE MEG HELT PÅ KNE - NEI.
change me wholly on knee - no.
改變我一切在膝上 - 不。
SLEIPE SVIN
Sleazy Swine
低俗的豬
JEG Æ'KKE AVHENGIG AV DEG
I also depending on you
我也仰賴你
DET SKAL DU SNART FÅ SE -
That shall you soon find see -
可以快點看見嗎 -
(MEN JEG DRØMMER).
(But I dream).
(但我希望)。


KINN MOT KINN
Check to check
臉貼臉
KROPPEN DIN MOT KROPPEN MIN
Your body against my body
你的身體對我的身體
ELSK MED MEG
Love with me
愛我
TA MEG INN TIL DEG...
Take me in to you...
帶我到你身邊…


SØVNING VÅKNER JEG OPP
Sleepy I wake up
我從睡意醒來
OG SKJØNNER INGENTING.
And understand nothing.
什麼都不瞭解。
DRØMMEN VISKET UT
Dream was out
夢境散去了
ALT SOM SKJEDDE, PRØVER Å GLEMME.
All that happened, trying to forget.
所有發生過的,試著去遺忘。
MEN NÅ HUSKER JEG ALT HELT KLART
But now I remember all wholly clearly
但我現在清楚地記得一切
OG JEG ANRER IKKE DET GRANN.
And I do not regret it.
而我不後悔。
DRØMMER ER BARE SKRIFT I SAND.
Dreams are only written in sand.
夢想只被寫入沙子裡,
ALDRI MER VIL JEG BLI DIN.
Never more will I be yours.
我不會再成為你的人。

*
SLEIPE SVIN
Sleazy Swine
低俗的豬
DU MÅ'KKE TRU AT DU KAN
You must trust that you can
你一定相信你可以
TVINGE MEG HELT PÅ KNE - NEI.
change me wholly on knee - no.
改變我一切在膝上 - 不。
SLEIPE SVIN
Sleazy Swine
低俗的豬
JEG Æ'KKE AVHENGIG AV DEG
I also depending on you
我也仰賴你
DET SKAL DU SNART FÅ SE -
That shall you soon find see -
可以快點看見嗎 -
(MEN JEG DRØMMER).
(But I dream).
(但我希望)。

*
SLEIPE SVIN
Sleazy Swine
低俗的豬
DU MÅ'KKE TRU AT DU KAN
You must trust that you can
你一定相信你可以
TVINGE MEG HELT PÅ KNE - NEI.
change me wholly on knee - no.
改變我一切在膝上 - 不。
SLEIPE SVIN
Sleazy Swine
低俗的豬
JEG Æ'KKE AVHENGIG AV DEG
I also depending on you
我也仰賴你
DET SKAL DU SNART FÅ SE -
That shall you soon find see -
可以快點看見嗎 -
(MEN JEG DRØMMER).
(But I dream).
(但我希望)。-------------------------------------------------------------------------------------------------------

På Fest

At a Party
在派對上

HIP ELLER FIN
Hip or fine
跳或罰款
- JEG KAN IKKE VELGE
- I can not choose
- 我無法選擇
TIDA GÅR IFRA MEG
Time goes from me
時間離我而去


JEG PRØVER ALT JEG HAR
I try all I have
我試了我所有擁有的
OG TØMMER GARDEROBEN
and timber wardrobe
還有木衣櫃
- INGENTING PASSER.
- Nothing fits
沒一件合身


SØKT ELLER FLOTT
Seek or generous
尋求或慷慨
JEG LETER FORGJEVES
I search in vain
我尋找徒勞無功
ALT ER BARE KAOS.
All is only chaos
只有一片混亂


KULT ELLER RÅTT
Cool or raw
帥氣或陽剛
SOM TANKENE SVIRRER
As thoughts fluctuate
當想法激起
OH, HVA SKAL JEG GJØRE
Oh, what should I do
噢,我該做什麼

*
JEG SKAL PÅ FEST
I should at a party
我應該在派對上
OG JEG VET IKKE HVA
And I do not know what
而我不知道
JEG SKAL PYNTE MEG MED
I should adorn me with
我應該打扮些什麼
JEG SKAL PÅ FEST
I should at a party
我應該在派對上
OG DEN BEGYNNER SNART NÅ
And it begins soon now
然後它很快開始了
JEG ER GÅTT HELT I STÅ
I am gone wholly in stand
我在堵塞中全身而退
JEG SKAL PÅ FEST
I should at a party
我應該在派對上
OG JEG VET IKKE HVA
And I do not know what
而我不知道
JEG SKAL PYNTE MEG MED
I should adorn me with
我應該打扮些什麼
JEG SKAL PÅ FEST
I should at a party
我應該在派對上
OG JEG KOMMER FOR SENT
And I come too late
而我來的太遲
INTENTING ER NO' PENT
Nothing is enough pretty
沒有一個好看的


MALT ELLER REN
Malt or pure
小麥色或純白
JEG SER MEG I SPEILET
I see me in mirror
我看著鏡中的我
(OG) RYGGER RASKT TILBAKE
(And) reverse fast back
(然後)馬上轉回來


JEG PRØVER KREM OG ROUGE
I try cream and rouge
我試奶油和胭脂霜
OG KNALLRØDT PÅ MUNNEN
And scarlet on mouth
還有深紅色的口紅
- MENGDER MASCARA.
- Multitude of mascaras
- 大量的眼睫毛。


FJERNER DET FORT
Remove it quickly
快點拿掉它
DET BLE ALT FOR MYE
It was too much
那太過了
PRØVER HELLER UTEN
Try rather without
試著不要它


BOOTS ELLER SKO
Boots or shoes
靴子或鞋子
HVA PASSER TIL KLÆRNE
What suit to chothing
哪個適合穿著
MØRKE ELLER LYSE.
Dark or light.
明或暗。

*
JEG SKAL PÅ FEST
I should at a party
我應該在派對上
OG JEG VET IKKE HVA
And I do not know what
而我不知道
JEG SKAL PYNTE MEG MED
I should adorn me with
我應該打扮些什麼
JEG SKAL PÅ FEST
I should at a party
我應該在派對上
OG DEN BEGYNNER SNART NÅ
And it begins soon now
然後它很快開始了
JEG ER GÅTT HELT I STÅ
I am gone wholly in stand
我在堵塞中全身而退
JEG SKAL PÅ FEST
I should at a party
我應該在派對上
OG JEG VET IKKE HVA
And I do not know what
而我不知道
JEG SKAL PYNTE MEG MED
I should adorn me with
我應該打扮些什麼
JEG SKAL PÅ FEST
I should at a party
我應該在派對上
OG JEG KOMMER FOR SENT
And I come too late
而我來的太遲
INTENTING ER NO' PENT
Nothing is enough pretty
沒有一個好看的


FLETTER, NEI TOPP
Braid, no top
辮子,沒頂部
JEG SETTER OPP HÅRET
I set up hair
我整好頭髮
TIDA GÅR IFRA MEG
Time goes by from me
我的時間在流逝


JEG GIR SNART OPP
I give up soon
我很快放棄了
OG BLIR HELLER HJEMME
And ratter stay home
且寧願待在家
- SAMME KAN DET VÆRE.
- Same it can be.
- 行這樣也行。


JEG RYDDER ALT PÅ PLASS
I clean everything in place
我清理這地方所有東西
OG REIER OPP SENGEN
And rise up the bed
然後抬起一個
MED EN KLUMP I HALSEN.
With a clot in neck.
沾有脖子血塊的床。


HVA SKAL JEG TRO
What should I think
我該想什麼
DET SKJER JO BESTANDIG
It happened yes always
是的它總是在發生
ALDRI BLIR JEG FERDIG
Never am I finished
我永不結束

*
JEG SKAL PÅ FEST
I should at a party
我應該在派對上
OG JEG VET IKKE HVA
And I do not know what
而我不知道
JEG SKAL PYNTE MEG MED
I should adorn me with
我應該打扮些什麼
JEG SKAL PÅ FEST
I should at a party
我應該在派對上
OG DEN BEGYNNER SNART NÅ
And it begins soon now
然後它很快開始了
JEG ER GÅTT HELT I STÅ
I am gone wholly in stand
我在堵塞中全身而退
JEG SKAL PÅ FEST
I should at a party
我應該在派對上
OG JEG VET IKKE HVA
And I do not know what
而我不知道
JEG SKAL PYNTE MEG MED
I should adorn me with
我應該打扮些什麼
JEG SKAL PÅ FEST
I should at a party
我應該在派對上
OG JEG KOMMER FOR SENT
And I come too late
而我來的太遲
INTENTING ER NO' PENT
Nothing is enough pretty
沒有一個好看的-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitt Electro Sekund

My Electro Second
我的電子第二

DANSE MACABRE SOM ET GLIMT AV VIRKELIGHET.
Dance macabre as a glimpse of reality.
可怕的舞蹈如同現實一瞥,
GAMLE FABLER SOM SPØR ER DU KONKRET.
Old fable as you are concrete.
古老的寓言如同你是具體的。


JEG HAR KRØPET OG OFTE HAR JEG GRÅTT,
I have crept and often have I cried,
我爬行過也常哭泣過,
MEN LA MEG VÆRE JEG LEVER NÅ
But let me be I live now
但讓我走吧我現在要住著
I DENNE STUND - ÅHH
In this place - Ahh
在這地方 - 啊


I MITT ELEKTROSEKUND
In my electrosecond
在我的電子第二


BARNETS YNDE ER KUN ET FREMMED BRYGG,
Child grace is only a foreign dock,
孩子的恩典只是個外來的碼頭,
MEN FJELLETS TYNGDE KAN JEG BÆRE PÅ MIN RYGG.
But mountains' gravity can I carry on my ridge.
但山的重量我可以承接我的山嶺。


JEG HAR KJEMPET OG JEG HAR SETT DET HELE,
I have combated and I have set the whole
我鬥爭過並且一切就緒
MEN JEG KAN GLEMME FOR HER ER JEG
But I can forget for here am I
但我可以忘記我所在之處
I DENNE STUND - ÅHH
In this place - Ahh
在這地方 - 啊


DANSE MACABRE SOM ET GLIMT AV EVIGHET
Dance macabre as a glimpse of eternity
可怕的舞蹈如同永恆一瞥
PRESENTABLE, EN TID SOM ER MASKERT
Presentable, a time that is masked
像樣的,在那時戴了面具


JEG HAR KRØPET OG OFTE HAR JEG GRÅTT
I have crept and often have I cried,
我爬行過也常哭泣過
MEN LA MEG VÆRE JEG LEVER NÅ
But let me be I live now
但讓我走吧我現在要住著
I DENNE STUND - ÅHH
In this place - Ahh
在這地方 - 啊


I MITT ELEKTROSEKUND (SEKUND, SEKUND, SEKUND...)
In my electrosecond (second, second, second...)
在我的電子第二(第二、第二、第二…)


TUSEN FØTTER KAN FÅ TRAMPE OVER MEG
Thousand foot can few trample over me
數千隻腳少數可以踩我而過
JEG HAR STØTTER SOM ALDRI KRUMMER SEG.
I have support that never curl.
我撐著永不捲曲。-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nattens Dronning

Night's Queen
午夜女王

HUN VÅKNER SENT PÅ DAG
She wake late on day
她在遲日中甦醒
FRISK OG OPPLAGT
Fresh and obvious
清晰而明顯
HUSKER NATTENS JAG
Swing night I
搖擺之夜我
KLAR TIL NY JAKT.
Ready to new hunt.
準備尋找新獵物。


GRASIØST STÅR HUN OPP OG STREKKER
Graceful she stand up and stretch
優雅的她起身伸展
SIN SMEKRE KROPP.
Her slender body.
她纖細的身體。


SLIKKER I SEG LITT MELK OG HONNING
Licking in her some milk and honey
舔她的一些牛奶和蜂蜜
HUN ER UBESTRIDT
She is undisputed
她是無庸置疑的
NATTENS DRONNING
Night's queen
午夜女王


INGEN VET
Nobody knows
沒有人知道
HVEM SOM NESTE NATT VIL BLI
Who as next night will be
誰將會在下一夜
SIRKLET INN
Circled in
被捲入

*
HUN LETER MÅLBEVISST
She looks purposefully
她看起來有意地
KANSKJE ETTER DEG
Perhaps atter you
也許就在你之後
SKJUL DINE SPOR
Hide your trace
掩藏你的蹤跡
GJEM DEG GODT
Conceal you well
把你隱藏好好的
HUN BRUKER ALL SIN LIST
She uses all her slyness
她用盡所有她的狡猾
PÅ SISTE STIKK
On last sting
在最後一刺
HUN VIL DU SKAL FÅ
She want you should get
她想要你應得
FULL PANIKK
Full panic
充滿恐慌
PLUTSELIG KASTER HUN SEG OVER DEG
Suddenly cast herself over you
突然地她自己拋向了你
OG ALT ER TAPT.
And all is lost.
然後奪走了一切。


SE, HUN VESSER SIN KLO
See, she washing her claw
看,她正在在清洗她的爪牙
KLAR TIL NY DYST
Ready to new fight
準備新的爭鬥


SIRKLER, SULTEN PÅ BLOD
Circle, hungry in blood
盤旋,渴望著血
FULL AV KAMPLYST
Full of fighting spirit
充滿戰鬥精神


STILLHETEN RØPER HVA SOM SNART SKAL
Silence reveal as what should soon
寧靜揭示了些什麼應該會迅速
SKJE OM IGJEN
Happen over again
再次發生


I NATTEN LYSER SVAKT
In night light weak
在夜晚燈光微弱
TO SMÅ LANTERNER
Two small Lantern
兩盞微小的燈籠
DEN MELDER DØDSFORAKT
That notify death-defying
宣告著玩命
TO GRØNNE STJERNER
Two green star
兩顆綠色之星


LIV OG DØD
Life and Death
生與死
EN STAKKARS UNDERGANG
A pitiful underpass
一個可憐的地下通道
EN ANNENS BRØD
Another bread
另一個麵包

*
HUN LETER MÅLBEVISST
She looks purposefully
她看起來有意地
KANSKJE ETTER DEG
Perhaps atter you
也許就在你之後
SKJUL DINE SPOR
Hide your trace
掩藏你的蹤跡
GJEM DEG GODT
Conceal you well
把你隱藏好好的
HUN BRUKER ALL SIN LIST
She uses all her slyness
她用盡所有她的狡猾
PÅ SISTE STIKK
On last sting
在最後一刺
HUN VIL DU SKAL FÅ
She want you should get
她想要你應得
FULL PANIKK
Full panic
充滿恐慌
PLUTSELIG KASTER HUN SEG OVER DEG
Suddenly cast herself over you
突然地她自己拋向了你
OG ALT ER TAPT.
And all is lost.
然後奪走了一切。
引用網址:https://home.gamer.com.tw/TrackBack.php?sn=630331
All rights reserved. 版權所有,保留一切權利

相關創作

同標籤作品搜尋:Forklar Farge|Lillie-Ane|Norway|Synthpop|Mitt Electro Sekund|New Wave|På Fest|Evig Savn|Søvnløs Natt|Sleipe Svin

留言共 0 篇留言

我要留言提醒:您尚未登入,請先登入再留言

3喜歡★aaa1357932 可決定是否刪除您的留言,請勿發表違反站規文字。

前一篇:【㍿】Working S... 後一篇:猛將無雙資料統整區...

追蹤私訊

作品資料夾

jimmy80203絕望
花了兩個多小時的文章不小心手殘刪除,完全不見了RRRRRRRRRRRRRRRR看更多我要大聲說16小時前


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】